Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiKwas (2R,S)-2-hydroksy-2-[((P)R,S)-butok...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Kwas (2R,S)-2-hydroksy-2-[((P)R,S)-butoksyetoksyfosfinylo]octowy oraz sposób jego wytwarzania

Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 402780
Data zgłoszenia: 2013-02-15
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 217068
Klasyfikacja MKP:

C07F9/40

Data publikacji BUP: 2013-09-02
Tytuł Producent Data modyfikacji
Komora do dezynfekcji materycy. GETINGE 14-12-2009
Mikroskop fluorescencyjny. LEICA INSTRUMENTS GmbH 14-12-2009
Sekwenator DNA. PE Applied Biosystems USA 14-12-2009
Spektrometr masowy z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej z analizatorem czasu przelotu do ablacji laserowej. Australia 14-12-2009
Urządzenia pomiarowe i transmisyjno - komutacyjne. Lanex Anritsu Interlab Promax Toshiba NAVIBE. 14-12-2009
Grupy dyskusyjne