Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiMineralno-organiczny preparat paszowy i ...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Mineralno-organiczny preparat paszowy i sposób wytwarzania mineralno-organicznego preparatu paszowego

Przedmiotem wynalazku jest mineralno-organiczny preparat paszowy, zwłaszcza dla drobiu, który zawiera od 36 do 52% masowych fitoproduktu, w postaci soku lub miazgi z żyworódki (Kalanchoe) utrwalonych gliceryną, od 15 do 47% masowych komponentu huminowo-organicznego w postaci alkalicznego ekstraktu zawierającego sole kwasów huminowych i lucernę oraz 17 do 39% nośnika glinokrzemianowego, korzystnie w postaci mieszaniny wermikulitu i bentonitu oraz sposób wytwarzania mineralno - organicznego preparatu paszowego, zawierającego fitoprodukt i komponent huminowo - organiczny. Sposób charakteryzuje się tym, że fitoprodukt otrzymuje się z liści żyworódki odmian Kalanchoe daigermontiana i/lub Kalanchoe pinnata w postaci miazgi i/lub soku, które konserwuje się gliceryną rafinowaną, komponent huminowo - organiczny wytwarza się z węgla brunatnego humodetrynitowego i suszu z lucerny, a obydwa komponenty miesza się w proporcji 36-52% masowych fitoproduktu z 15-47% masowymi komponentu huminowo - organicznego i osadza się mieszaninę na 17 do 39% masowych nośnika glinokrzemianowego, w postaci wermikulitu i bentonitu. Przy czym w procesie wytwarzania komponentu huminowo - organicznego, surowce w ilości od 41 do 61% masowych rozdrobnionego węgla brunatnego oraz od 15 do 28% masowych suszu z lucerny poddaje się hydratyzacji tlenkiem wapnia (CaO), użytym w ilości 24 do 31% masowych w obecności wody, a następnie uzyskany ekstrakt zawierający związki kwasów huminowych i lucernę podaje się karbonizacji przy udziale CO2.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 398082
Data zgłoszenia: 2012-02-13
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 218167
Klasyfikacja MKP:

A23K1/14 A23K1/175 A23K1/24

Data publikacji BUP: 2013-08-19
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaBUBEL FABIOLAWrocławPL
TwórcaGRZELAK ADAMWrocławPL
TwórcaOPALIŃSKI SEBASTIANWrocławPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLTEGOR INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGOWrocławPL

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPA23K1/148
MKPA23K1/175
MKPA23K1/24

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-08-1917/2013

Tytuł Producent Data modyfikacji
Komora do dezynfekcji materycy. GETINGE 14-12-2009
Mikroskop fluorescencyjny. LEICA INSTRUMENTS GmbH 14-12-2009
Sekwenator DNA. PE Applied Biosystems USA 14-12-2009
Spektrometr masowy z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej z analizatorem czasu przelotu do ablacji laserowej. Australia 14-12-2009
Urządzenia pomiarowe i transmisyjno - komutacyjne. Lanex Anritsu Interlab Promax Toshiba NAVIBE. 14-12-2009
Grupy dyskusyjne