Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiNowa oksysól w trójskładnikowym układzie...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Nowa oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych i sposób wytwarzania nowej oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych

(57) Ujawniono nową oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych, przy czym układ trójskładnikowy oznacza tlenek kobaltu - pentatlenek diwanadu - tetratlenek diżelaza o sumarycznym wzorze Co2FeV3O11. Jeden z trzech sposobów wytwarzania nowej soli polega na wymieszaniu w stosunkach molowych, w procentach jak 50,0:37,5:12,5 trioksowęglanu kobaltu, pentatlenku diwanadu i tritlenku diżelaza, a następnie ujednorodnieniu oraz najlepiej spastylkowaniu otrzymanej mieszaniny. Otrzymane pastylki wygrzewa się w temperaturze 550 do 680°C, w pięciu etapach, przy czym w pierwszym etapie temperatura wygrzewania wynosi 550°C, w drugim i w trzecim etapie -600°C, w czwartym i piątym etapie -680°C. Czas wygrzewania w każdym etapie wynosi 24 godziny, po czym po każdym etapie pastylki schładza się wolno do temperatury otoczenia, rozciera i najlepiej ponownie pastylkuje, otrzymując produkt o wzorze Co2FeV3O11.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 339937
Data zgłoszenia: 2000-04-25
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 191558
Klasyfikacja MKP:

C01G1/02 C01B13/14 B22F9/00

Data publikacji BUP: 2001-11-05
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaKURZAWA MARIASZCZECINPL
(72) TwórcaRYCHŁOWSKA-HIMMEL IZABELLASZCZECINPL
(72) TwórcaBŁOŃSKA-TABERO ANNASZCZECINPL
(73) Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA SZCZECIŃSKASZCZECINPL
PełnomocnikZawadzka Renata

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPC01G1/028
(51) MKPC01B13/14
(51) MKPB22F9/00

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP05-11-200123/2001
WUP30-06-200606/2006

Decyzje
DataTyp decyzji
25-04-2003Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)

Grupy dyskusyjne