Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiNowe herbicydowe esterquaty z anionem ha...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Nowe herbicydowe esterquaty z anionem halogenkowym oraz sposób ich otrzymywania

Przedmiotem wynalazku są, mające zastosowanie, jako środki chwastobójcze, nowe herbicydowe esterquaty z anionem halogenkowym o wzorze 1, w którym R1 oznacza podstawnik estrowy herbicydowy o wzorze 2, lub wzorze 3, lub wzorze 4, lub wzorze 5, lub wzorze 6, lub wzorze 7; R2 oznacza grupę alkilową prostołańcuchową zawierającą od 2 do 18 atomów węgla lub grupę alkoksymetylową prostołańcuchową zawierającą od 2 do 19 atomów węgla lub grupę cykloalkoksymetylową zawierającą od 5 do 13 atomów węgla; Xz ładunkiem ujemnym oznacza anion chlorkowy lub bromkowy lub jodkowy. Sposób ich otrzymywania polega na tym, że ester deanolu, w którym część estrowa jest podstawnikiem herbicydowym o wzorze 2, lub wzorze 3, lub wzorze 4, lub wzorze 5, lub wzorze 6, lub wzorze 7, poddaje się reakcji z halogenkiem alkilowym prostołańcuchowym zawierającym od 2 do 18 atomów węgla lub eterem chlorometylowoalkilowym z grupą alkoksymetylową prostołańcuchową zawierającą od 2 do 19 atomów węgla lub eterem chlorometylowocykloalkilowym z grupą cykloalkoksymetylową zawierającą od 5 do 13 atomów węgla w rozpuszczalniku polarnym, bądź niepolarnym, dla halogenku alkilowego korzystnie w rozpuszczalniku polarnym - acetonie, a dla eteru chlorometylowoalkilowego i chlorometylowocykloalkilowego korzystnie w rozpuszczalniku niepolarnym - heksanie w stosunku molowym 1: (0,5 do 1,5), w temperaturze od 0 do 68°C, korzystnie w temperaturze pokojowej, po czym produkt w postaci czwartorzędowego halogenku esterquatu izoluje się przez odsączenie i przemycie heksanem lub całkowite odparowanie rozpuszczalnika i przemycie heksanem, a dalej suszy.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 399056
Data zgłoszenia: 2012-04-30
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 218145
Klasyfikacja MKP:

A01N33/12 A01N37/40 A01N43/40 A01N39/04 A01P13/02

Data publikacji BUP: 2013-11-12
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaPERNAK JULIUSZPoznańPL
TwórcaSYGUDA ANNACzęstochowaPL
TwórcaKUKUĆ MICHAŁPniewyPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznańPL

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPA01N33/128
MKPA01N37/40
MKPA01N43/40
MKPA01N39/04
MKPA01P13/02

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-11-1223/2013

Tytuł Producent Data modyfikacji
AxioImager Z1 z systemem konfokalnym LSM 5 Exciter. Carl Zeiss. 14-12-2009
Elektronowy mikroskop skaningowy Hitachi, Japonia 2-04-2014
Rentgenowski dyfraktometr polikrystaliczny. Bruker AXS. 14-12-2009
Spektometr ICP-AES PRO AXIAL. Varian, Australia Pty 14-12-2009
Stanowisko biotechnologiczne. OLYMPUS 14-12-2009
Grupy dyskusyjne