Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiNowe monomery alifatyczne z ugrupowaniem...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Nowe monomery alifatyczne z ugrupowaniem sulfonianowym oraz sposób ich otrzymywania

Przedmiotem wynalazku są nowe monomery alifatyczne z ugrupowaniem sulfonianowym, którymi są sole metali alkalicznych kwasu 3-[(2,2'-bishydroksymetylo)butoksy]propano-1-sulfonowego o wzorze 1, w którym Me oznacza kation metalu alkalicznego. Sposób wytwarzania nowego monomeru alifatycznego z ugrupowaniem sulfonianowym, którym jest sól metalu alkalicznego kwasu 3-[(2,2'-bishydroksymetylo)butoksy]propano-1-sulfonowego o wzorze 1, w którym Me oznacza kation metalu alkalicznego, polega na tym, że eter allilowy 2,2-bis(hydroksymetylo)butanolu miesza się z wodorosiarczanem(IV) metalu alkalicznego w środowisku wodnym i prowadzi się reakcję w temperaturze 25-100°C, ewentualnie w obecności kwasowego katalizatora, po czym mieszaninę reakcyjną schładza się i oddziela otrzymany produkt znanymi metodami, a następnie suszy.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 400505
Data zgłoszenia: 2012-08-24
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 218119
Klasyfikacja MKP:

C07C309/08 C07C303/32 C07F1/00

Data publikacji BUP: 2014-03-03
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaJANKOWSKI PIOTRWarszawaPL
TwórcaKIJOWSKA DOROTAWola GołkowskaPL
TwórcaGÓRECKA EWAWarszawaPL
Zgłaszający/UprawnionyINSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGOWarszawaPL
PełnomocnikRosińska Jolanta

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC07C309/088
MKPC07C303/32
MKPC07F1/00

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2014-03-0305/2014

Tytuł Producent Data modyfikacji
Aster Met-Mini Aster 27-01-2011
Kanał dymowo-temperaturowy do badań czujek dymu i czujek ciepła zgodnie z normą PN-EN 54-5, PN-EN 54-7 LORENZ - Niemcy 26-04-2010
System elektroanatomiczny. Biosense Webster (Jonson&Jonson). 14-12-2009
Ultrasonograf kardiologiczny. Vingmed 14-12-2009
Wieloczęstotliwościowy spektrometr EPR fali ciągłej Bruker BioSpin GmbH, Germany 26-04-2010
Grupy dyskusyjne