Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiPochodna 5-(4-chlorofenylo)-4-(2,4-diflu...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Pochodna 5-(4-chlorofenylo)-4-(2,4-difluorofenylo)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion, sposób jej wytwarzania i jej pierwsze zastosowanie medyczne

Opisano pochodną 1,2,4-triazolu o wzorze ogólnym 1, którą stanowi 5-(4-chlorofenylo)-4-(2,4-difluorofenylo)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion o działaniu przeciwdrgawkowym oraz sposób otrzymywania 5-(4-chlorofenylo)-4-(2,4-difluorofenylo)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tionu o wzorze ogólnym 1, polegający na tym, że hydrazyd kwasu 4-chlorobenzoesowego o wzorze 2 poddaje się reakcji z izotiocyjanianem 2,4-difluorofenylu o wzorze 3, przy czym reakcję prowadzi się w stosunku molowym 1:1, w rozpuszczalnikach polarnych, w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika. Mieszaninę reakcyjną schładza się do temperatury pokojowej a powstały produkt 1-[(4-chlorofenylo)karbonylo]-4-(2,4-difluorofenylo)tiosemikarbazyd o wzorze 4 odsącza się, suszy i krystalizuje z odpowiedniego rozpuszczalnika polarnego, korzystnie z etanolu. Następnie poddaje reakcji cyklizacji w wodnym roztworze wodorotlenku w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika, po czym po oziębieniu roztwór zadaje się wodnym roztworem kwasu.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 397971
Data zgłoszenia: 2012-02-01
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 217621
Klasyfikacja MKP:

C07D249/12 A61K31/4196 A61P25/08

Data publikacji BUP: 2013-08-05
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaPLECH TOMASZSkarżysko-KamiennaPL
TwórcaŁUSZCZKI JAROGNIEW J.LublinPL
TwórcaWUJEC MONIKALublinPL
Zgłaszający/UprawnionyUNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublinPL
Zgłaszający/UprawnionyINSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKILublinPL
PełnomocnikBełz Anna

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC07D249/128
MKPA61K31/4196
MKPA61P25/08

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-08-0516/2013

Tytuł Producent Data modyfikacji
Komora do dezynfekcji materycy. GETINGE 14-12-2009
Mikroskop fluorescencyjny. LEICA INSTRUMENTS GmbH 14-12-2009
Sekwenator DNA. PE Applied Biosystems USA 14-12-2009
Spektrometr masowy z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej z analizatorem czasu przelotu do ablacji laserowej. Australia 14-12-2009
Urządzenia pomiarowe i transmisyjno - komutacyjne. Lanex Anritsu Interlab Promax Toshiba NAVIBE. 14-12-2009
Grupy dyskusyjne