Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiPompa wirowa
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Pompa wirowa

(57) Pompa wirowa składa się z korpusu (1) zaopatrzonego w zbiorczą komorę tłoczną (2), kierownicę odśrodkową (3) z bocznym wypływem, wirnik (4) zaopatrzony w kompensator naporu osiowego w postaci promieniowych żeber (5). Kierownica odśrodkowa (3) osadzona jest na wewnętrznej ścianie zbiorczej komory tłocznej (6), po przez kompensator odległości (7). Wirnik (4) osadzony na wale pompy (8) umieszczony jest w gnieździe (9) kierownicy odśrodkowej (3) w niewielkiej odległości od dna kierownicy (10). Woda doprowadzana jest do pompy króćcem ssawnym (11), a wyprowadzana króćcem tłocznym (12). Zbiorcza komora tłoczna (2) jest kanałem o jednakowym przekroju na całym obwodzie pompy. Pompa przeznaczona jest do stosowania zwłaszcza w pożarnictwie jako element składowy motopompy albo autopompy.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 353974
Data zgłoszenia: 2002-05-17
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 203460
Klasyfikacja MKP:

F04D17/10 F04D29/40

Data publikacji BUP: 2003-12-01
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaMRUGAŁA JANWrocławPL
(72) TwórcaSKRZELA STANISŁAWWrocławPL
(73) Zgłaszający/UprawnionyJAWOREK EWAMiękiniaPL

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPF04D17/108
(51) MKPF04D29/40

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP01-12-200324/2003
WUP30-10-200910/2009

Pompa wirowa

Tytuł Producent Data modyfikacji
Chromatograf gazowy. HEWLETT PACKARD 14-12-2009
Spektrofotometr model API 5000 i zestaw Shimadzu HPLC Shimadzu 26-04-2010
Spektrometr masowy z jonizacją elektrosprej (ESI MS) z analizatorem czasu przelotu. Micromass 14-12-2009
Stanowisko badawcze baza analityczna import 26-04-2010
Wysokorozdzielczy dyfraktometr rentgenowski ITME Pracownia Dyfraktometrii Rentgenowskiej 2-11-2010
Grupy dyskusyjne