Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiPrzeciwnowotworowe dichlorooctany dimety...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Przeciwnowotworowe dichlorooctany dimetyloamoniowe jako ciecze jonowe oraz sposób ich otrzymywania

Opisano przeciwnowotworowe dichlorooctany dimetyloamoniowe -- ciecze jonowe zwalczające komórki nowotworowe oraz sposób otrzymywania dichlorooctanów dimetyloamoniowych, do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym. Przeciwnowotworowe dichlorooctany dimetyloamoniowe występują jako ciecze jonowe o ogólnym wzorze 2, w którym R1 oznacza grupę alkilową zawierającą od 1 do 16 atomów węgla, a R2 oznacza grupę alkilową zawierającą od 1 do 16 atomów węgla albo grupę benzylową albo grupę alkoksymetylową CH2OR3, w której R3 oznacza grupę alkilową zawierającą od 1 do 16 atomów węgla albo grupę CH2O(CH2)nOCH2N+(CH3)2R4, w której R4 oznacza grupę alkilową zawierającą od 1 do 16 atomów węgla a n przyjmuje wartości od 1 do 12. Sposób ich otrzymywania polega na tym, że w środowisku rozpuszczalnika organicznego lub wody, poddaje się chlorki lub bromki lub jodki lub wodorotlenki dimetyloamoniowe o ogólnym wzorze 1, w którym R2 oznacza grupę alkilową zawierającą od 1 do 16 atomów węgla a R2 oznacza grupę alkilową zawierającą od 1 do 16 atomów węgla lub grupę benzylową lub grupę alkoksymetylową CH2OR3, w której R3 oznacza grupę alkilową zawierającą od 1 do 16 atomów węgla lub grupę CH2O(CH2)nOCH2N+(CH3)2R4, w której R4 oznacza grupę alkilową zawierającą od 1 do 16 atomów węgla a n przyjmuje wartości od 1 do 14, - reakcji wymiany jonowej polegającej na wymianie anionu chlorkowego, albo bromkowego, albo jodkowego, albo wodorotlenkowego na anion dichlorooctowy, przy zastosowaniu dichlorooctanu litu, dichlorooctanu sodu, dichlorooctanu potasu lub kwasu dichlorooctowego. Następnie oddestylowuje się rozpuszczalnik organiczny lub wodę, bądź też oddziela się wodę poprzez rozdział faz i po oddestylowaniu rozpuszczalnika i wysuszeniu pozostałość rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym, w temp. 276-400 K, a następnie z mieszaniny w znany sposób wydziela się sól.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 397794
Data zgłoszenia: 2012-01-13
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 218152
Klasyfikacja MKP:

C07C211/62 C07C209/12 A61P35/00

Data publikacji BUP: 2013-07-22
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaPERNAK JULIUSZPoznańPL
TwórcaSKRZYPCZAK ANDRZEJPoznańPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznańPL

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC07C211/628
MKPC07C209/12
MKPA61P35/00

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-07-2215/2013

Tytuł Producent Data modyfikacji
Komora do dezynfekcji materycy. GETINGE 14-12-2009
Mikroskop fluorescencyjny. LEICA INSTRUMENTS GmbH 14-12-2009
Sekwenator DNA. PE Applied Biosystems USA 14-12-2009
Spektrometr masowy z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej z analizatorem czasu przelotu do ablacji laserowej. Australia 14-12-2009
Urządzenia pomiarowe i transmisyjno - komutacyjne. Lanex Anritsu Interlab Promax Toshiba NAVIBE. 14-12-2009
Grupy dyskusyjne