Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiPrzyrząd do pomiaru chropowatości powier...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni

(57) Przyrząd zawiera źródło światła koherentnego (1) skierowanego na mierzoną powierzchnię (4) i fotodetektor (6) na drodze światła odbitego od tej powierzchni. Między mierzoną powierzchnią (4) a fotodetektorem (6) usytuowany jest raster (5), ułożyskowany na osi (9) prostopadłej do mierzonej powierzchni (4).Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 311190
Data zgłoszenia: 1995-10-31
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 177199
Klasyfikacja MKP:

G01B11/30

Data publikacji BUP: 1997-05-12
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaNOWICKI BOGDANWarszawaPL
(72) TwórcaPISAREK JERZYCzęstochowaPL
(73) Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawaPL
PełnomocnikLewińska Krystyna

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPG01B11/306

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP12-05-199710/1997
WUP29-10-199910/1999

Decyzje
DataTyp decyzji
31-10-1995Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)

Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni

Tytuł Producent Data modyfikacji
Klaster komputerowy. Polska 14-12-2009
Kompletny system wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej Perkin Elmer 25-05-2012
Reometr BROOKFIELD Brookfield, USA 5-06-2013
Test Circuit Current Instrument Transformer Tettex 2767 Haefely service 27-01-2011
Zestaw komórek efuzyjnych do epitaksji związków półprzewodnikowych A3/B5 Veeco Instruments SAS Francja 26-04-2010
Grupy dyskusyjne