Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób aplikacji masy izolującej antyko...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób aplikacji masy izolującej antykorozyjnej do układów rurociągów z rurą ochronną

W sposobie, w wykopie ziemnym, w którym znajduje się rura ochronna (2) z umieszczoną w niej rurą przewodową (1), dla aplikacji masy izolacyjnej antykorozyjnej wykonuje się w ściance rury ochronnej (2) w określonej odległości od jej zakończenia króciec wydmuchowo-zalewowy (3) z naciętym gwintem. W pewnej odległości od króćca (3) wykonuje się króciec układu odpowietrzania (4), a po przeciwległej stronie rury ochronnej (2) króciec drenażowy (5), do którego podłącza się rurę drenażową, której zakończenie wyprowadza się nad powierzchnię gruntu otaczającego wykop. W celu dokonania wycentrowanego umieszczenia rury przewodowej (1) wewnątrz rury ochronnej (2) po jej wstępnym wypozycjonowaniu zakłada się korek dystansowy wykonany z dwuskładnikowej pianki poliuretanowej umieszczony wewnątrz od strony zakończenia rury ochronnej. Powstałą wnękę wypełnia się masą wypełniającą, a na tak powstałe uszczelnienie dodatkowo nakłada się manszetę (10) zaciśniętą pasami monterskimi (11). Po dokonaniu drenażu wilgotnościowego z przestrzeni pomiędzy rurociągiem przewodowym (1) i rurą ochronną (2) za pomocą przewodu drenażowego można przystąpić do wypełniania jej masą izolacyjną antykorozyjną (9). Po dokonaniu kontrolnego ilościowego zbilansowania wtłoczonej masy izolacyjnej (9) dokonuje się odłączenia rury (12) i zaślepienia króćców (3, 4 i 5).

ZGŁOSZENIE WYDZIELONE Z P.391822Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 404737
Data zgłoszenia: 2010-07-14
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 218102
Klasyfikacja MKP:

C23F15/00 F16L58/04 F16L58/10

Data publikacji BUP: 2013-12-09
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaSZCZEPAŃSKI DARIUSZToszekPL
Zgłaszający/UprawnionyBLUMONTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZabrzePL
PełnomocnikMasłowski Andrzej

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC23F15/008
MKPF16L58/04
MKPF16L58/10

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-12-0925/2013

Sposób aplikacji masy izolującej  antykorozyjnej do układów rurociągów z rurą ochronną

Grupy dyskusyjne