Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego ...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn

Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn, zwłaszcza szyn złomowanych, charakteryzują się tym, że szynę (1) złomowaną wprowadza się między dwa jednakowe walce (2a) i (2b) podające oraz między pionową rolkę (15) prowadzącą, znajdującą się od strony główki szyny (1) i pionową rolkę (16) prowadzącą, znajdującą się od strony stopy szyny (1), następnie wprawia się dwa walce (2a) i (2b) podające w przeciwbieżny ruch obrotowy z jednakową prędkością (n1) i jednocześnie wprawia się tnący walec (3) górny oraz tnący walec (4) dolny w przeciwbieżny ruch obrotowy z jednakowymi prędkościami (n2) oraz wprawia się dwa jednakowe walce (7a) i (7b) odbiorcze w przeciwbieżny ruch obrotowy ze stałymi prędkościami (n3), po czym wprowadza się szyną (1) złomowaną stożkowymi powierzchniami umieszczonymi na walcach (2a) i (2b) podających do przestrzeni roboczej narzędzi i wprawia się szynę (1) złomowaną w ruch postępowy ze stałą prędkością (V), następnie zagłębia się noże (5a) i (5b) krążkowe znajdujące się na tnącym walcu (3) górnym oraz powierzchnie (6a) i (6b) robocze znajdujące się na tnącym walcu (4) dolnym w środnik szyny (1) złomowanej i wywołuje się liniowe pęknięcia w środniku wzdłuż stopy szyny (1) i główki szyny (1), po czym oddziałuje się na stopę (8) szyny (1) oraz główkę (10) szyny (1) stożkowymi powierzchniami bocznymi, umieszczonymi na walcach (7a) i (7b) odbiorczych i oddziela się całkowicie stopę szyny (1) oraz główkę szyny (1) od środnika.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 401567
Data zgłoszenia: 2012-11-13
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 216900
Klasyfikacja MKP:

B23D21/00 B23P13/04 B62D1/24

Data publikacji BUP: 2013-08-19
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaPATER ZBIGNIEWTurkaPL
TwórcaTOMCZAK JANUSZLublinPL
TwórcaGONTARZ ANDRZEJKrasnystawPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA LUBELSKALublinPL
PełnomocnikMilczek Tomasz

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPB23D21/008
MKPB23P13/04
MKPB62D1/24

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-08-1917/2013
WUP2014-05-3005/2014

Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn

Tytuł Producent Data modyfikacji
Komora do dezynfekcji materycy. GETINGE 14-12-2009
Mikroskop fluorescencyjny. LEICA INSTRUMENTS GmbH 14-12-2009
Sekwenator DNA. PE Applied Biosystems USA 14-12-2009
Spektrometr masowy z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej z analizatorem czasu przelotu do ablacji laserowej. Australia 14-12-2009
Urządzenia pomiarowe i transmisyjno - komutacyjne. Lanex Anritsu Interlab Promax Toshiba NAVIBE. 14-12-2009
Grupy dyskusyjne