Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób i układ do utylizacji odpadów gum...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób i układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych

Sposób utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych polegający na termicznym, beztlenowym ich rozkładzie charakteryzuje się tym, że reaktor (1), w którym umieszcza się odpady zaopatruje się od góry w soczewkę (4), skupiającą promieniowanie słoneczne. Następnie, reaktor (1) hermetycznie zamyka się, i poddaje się działaniu energii słonecznej, przy czym w przypadku niedoboru energii słonecznej reaktor zasila się dodatkowo energią ze źródeł konwencjonalnych, korzystnie poprzez zasilanie elektryczne. Następnie prowadzi się proces pirolizy, utrzymując w reaktorze (1) temperaturę powyżej 450°C, korzystnie 500-550°C. Wydzielający się gaz odprowadza się na zewnątrz korzystnie do palników (10) i/lub zbiornika gazu (11) i/lub sieci, zaś popirolityczną frakcję węglowodorów ciekłych odprowadza się na zewnątrz poprzez króciec spustowy, a powstały węgiel popirolityczny usuwa się na zewnątrz, po zatrzymaniu procesu pirolizy. Wynalazek obejmuje również układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych, który charakteryzuje się tym, że reaktor (1) zaopatrzony jest od góry w soczewkę (4) skupiającą promieniowanie słoneczne oraz, że pod reaktorem (1) zamontowane są palniki (10).Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 399572
Data zgłoszenia: 2012-06-19
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 218217
Klasyfikacja MKP:

C08J11/12 C10G1/10

Data publikacji BUP: 2013-12-23
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaKLUGMANN-RADZIEMSKA EWAGdańskPL
TwórcaMODZELEWSKI MICHAŁGdańskPL
TwórcaJANUSZEWICZ KATARZYNASopotPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańskPL

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC08J11/128
MKPC10G1/10

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-12-2326/2013

Sposób i układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych

Tytuł Producent Data modyfikacji
Aster Met-Mini Aster 27-01-2011
Kanał dymowo-temperaturowy do badań czujek dymu i czujek ciepła zgodnie z normą PN-EN 54-5, PN-EN 54-7 LORENZ - Niemcy 26-04-2010
System elektroanatomiczny. Biosense Webster (Jonson&Jonson). 14-12-2009
Ultrasonograf kardiologiczny. Vingmed 14-12-2009
Wieloczęstotliwościowy spektrometr EPR fali ciągłej Bruker BioSpin GmbH, Germany 26-04-2010
Grupy dyskusyjne