Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób i urządzenie zabezpieczające nagr...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób i urządzenie zabezpieczające nagrania wideofoniczne przed ich nieautoryzowanym kopiowaniem

(57) Sposob polega na dodaniu do sygnału wizyjnego w czasie trwania okresu wygaszania dodatkowych impulsów o czasie trwania powyżej 1 Šs i amplitudzie ujemnej względem poziomu wygaszania w przybliżeniu równej 85% amplitudy synchronizacji poziomej i polaryzacji ujemnej względem poziomu czerni oraz umieszczeniu po tych impulsach impulsów o amplitudzie dodatniej względem poziomu wygaszania po interwale czasu 0,1-2,0 Šs impulsy o czasie trwania powyżej 2,0 Šs, amplitudzie maksymalnej równej około 120% poziomu bieli i polaryzacji dodatniej względem poziomu czerni, które to dodatkowe impulsy wprowadza się w trakcie trwania okresu wygaszania pionowego w dowolnej liczbie linii od 6-tej do 25-tej pierwszego półobrazu oraz 318-tej do 337-tej drugiego półobrazu, przy czym liczba impulsów o polaryzacji ujemnej jest równa liczbie impulsów o polaryzacji dodatniej i wynosi od jednego do ilości wypełniającej czas trwania linii półobrazu. Razem z modyfikowanym sygnałem wizyjnym generuje się niezależny sygnał impulsów prostokątnych o czasie trwania od co najmniej pokrywającego się z czasem trwania poszczególnych impulsów modyfikujących sygnał wizyjny do co najwyżej czasu trwania impulsu wygaszania pionowego. Urządzenie zawiera licznik (L1), którego wejście zerujące połączone jest z selektorem (SL) poprzez separator (SP) impulsów, a wejście sterujące połączone jest z selektorem poprzez przerzutnik monostabilny (PR1), zaś wyjście połączone jest z generatorem impulsów modyfikujących, który zawiera zespół połączonych ze sobą przerzutników monostabilnych (P2, P3, P4, P5). Pierwszy przerzutnik (P2) ma wejście połączone z wyjściem pierwszej bramki (B1), której pierwsze wejście połączone jest z wyjściem przerzutnika monostabilnego ustalającego opóźnienie (P1), które połączone jest także z wejściem sygnałowym przerzutnika monostabilnego toru strobe (PR2) i z wejściem zerującym licznika impulsów modyfikujących (L2), zaś wejście przerzutnika ustalającego opóźnienie (P1) połączone jest z licznikiem (L1), a drugie wejście pierwszej bramki (B1) połączone jest z wyjściem drugiej bramki (B2), z kolei której pierwsze wejście połączone jest z wyjściem ostatniego przerzutnika monostabilnego (P5) zespołu przerzutników monostabilnych (P2, P3, P4, P5), a drugie wejście połączone jest z wyjściem licznika impulsów modyfikujących (L2) i z wejściem zerującym przerzutnika monostabilnego toru strobe (PR2). Wyjścia pierwszego przerzutnika monostabilnego (P2) i trzeciego przerzutnika monostabilnego (P4) zespołu przerzutników monostabilnych (P2, P3, P4, P5) połączone są z przełącznikami (S1, S2) połączonymi szeregowo i połączonymi ze źródłami napięcia (U1, U2). Pierwszy przełącznik (S1) połączony jest poprzez wzmacniacz ARW (W1) korzystnie poprzez układ ustalania składowej stałej (W2) z wejściem urządzenia (WE), a drugi przełącznik (S2) połączony jest z wyjściem (WY) toru zmodyfikowanego sygnału.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 304477
Data zgłoszenia: 1994-07-28
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 174287
Klasyfikacja MKP:

G11B27/36 G11B23/28 H04N5/91

Data publikacji BUP: 1996-02-05
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaURBANIEC TOMASZWarszawaPL
(72) TwórcaSTAWSKI JACEKPiasecznoPL
(73) Zgłaszający/UprawnionyURBANIEC TOMASZWarszawaPL
PełnomocnikLewińska Krystyna

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPG11B27/366
(51) MKPG11B23/28
(51) MKPH04N5/91

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP05-02-199603/1996
WUP31-07-199807/1998

Decyzje
DataTyp decyzji
28-07-1994Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)

Sposób i urządzenie zabezpieczające nagrania wideofoniczne przed ich nieautoryzowanym kopiowaniem

Grupy dyskusyjne