Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób niszczenia mikroorganizmów osadzo...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób niszczenia mikroorganizmów osadzonych na powierzchni

(57) Kompozycja działająca bójczo na drobnoustroje, do stosowania na powierzchnie, zawiera barwnik, który jest zdolny do fotodynamicznej dezaktywacji mikroorganizmów. Barwnik korzystnie wytwarza tlen singletowy przy ekspozycji na światło i jest substantywny w stosunku do mikroorganizmów, a korzystnie jest wybrany z grupy obejmującej róż bengalski, erytrozynę B i ftalofyjaninosulfoniany. Kompozycja może ewentualnie zawierać inne składniki, takie jak jeden lub więcej środków powierzchniowo czynnych (przeznaczonych do czyszczenia) i/lub jeden lub więcej rozpuszczalnik.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 307168
Data zgłoszenia: 1993-07-14
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 173758
Klasyfikacja MKP:

A01N61/00 C11D3/40

Data publikacji BUP: 1995-05-15
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaRABONE KENNETH L.BEBINGTONGB
(72) TwórcaHAQ ZIYAGAYTONGB
(73) Zgłaszający/UprawnionyUNILEVER N.V.ROTTERDAMNL
PełnomocnikWydrzyńska Danuta

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPA01N61/006
(51) MKPC11D3/40

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP15-05-199510/1995
WUP30-04-199804/1998

Pierwszeństwa
TypDataOznaczenieKraj
PIE(32) 22-07-1992(31) 9215555.5GB
PIE(32) 30-10-1992(31) 9222813.9GB
PIE(32) 09-03-1993(31) 9304732.2GB

PCT
Data zgloszeniaNumer zgloszeniaData publikacjiOznaczenie publikacji
14-07-1993(86) PCT/GB1993/00147803-02-1994(87) WO94/02022

Decyzje
DataTyp decyzji
14-07-1993Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)

Tytuł Producent Data modyfikacji
Interferometr VISAR (Velocity Interferometer System for Any Reflector) Martin, Froeschner & Associates 2-12-2013
Mieszarka laboratoryjna Baustopff-Prufsysteme Wennigsen GmbH 7-01-2013
Sequential X- Ray Spectrometer Siemens 28-01-2011
Urządzenie do pomiaru rozpylonej strugi KAMIKA INSTRUMENTS 1-02-2011
Zakup systemu do mikrodysekcji laserowej PALM microBeam. Carl Zeiss. 14-12-2009
Grupy dyskusyjne