Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób otrzymywania bisfenolu A
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób otrzymywania bisfenolu A

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania bisfenolu A z fenolu i acetonu wobec silnie kwaśnej żywicy jonowowymiennej, w obecności ściśle określonej ilości produktów ubocznych oraz sposób oddzielnego regulowania poziomu produktów ubocznych, lżejszych, o masie cząsteczkowej mniejszej niż 210, a także ciężkicj, o masie cząsteczkowej większej niż 210. Reakcję prowadzi się w obecności 4 - 9% produktów ubocznych o ciężarze cząsteczkowym nie większym niż 210 i 3,5 - 9% produktów ubocznych o ciężarze cząsteczkowym powyżej 210, w temperaturze 65 - 82°C. Z mieszaniny poreakcyjnej wydziela się addukt bisfenol A - fenol, z którego otrzymuje się krystalizację i filtrację w znany sposób - bisfenol A. Ługi pokrystalizacyjne poddaje się destylacji frakcjonowanej, otrzymując frakcję fenolową, zawracaną do procesu, frakcję zawierającą 30 - 85% produktów ubocznych o ciężarze cząsteczkowym nie większym niż 210, którą usuwa się z procesu oraz pozostałość ciężką, kierowaną do węzła katalitycznego rozkładu.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 314335
Data zgłoszenia: 1996-05-15
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 182008
Klasyfikacja MKP:

C07C39/16 C07C37/20 C07C37/68

Data publikacji BUP: 1997-11-24
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaKIEDIK MACIEJKĘDZIERZYN-KOŹLEPL
(72) TwórcaKOŁT JÓZEFZABRZEPL
(72) TwórcaKOŚCIUK RYSZARDKĘDZIERZYN-KOŹLEPL
(72) TwórcaKRUEGER ANDRZEJKĘDZIERZYN-KOŹLEPL
(72) TwórcaMRÓZ JERZYKĘDZIERZYN-KOŹLEPL
(72) TwórcaRZODECZKO ANNAKĘDZIERZYN-KOŹLEPL
(72) TwórcaŚWIDERSKI ZBIGNIEWKĘDZIERZYN-KOŹLEPL
(72) TwórcaZAJĄC EUGENIUSZKĘDZIERZYN-KOŹLEPL
(73) Zgłaszający/UprawnionyPETRO CARBO CHEM SPÓŁKA AKCYJNAGLIWICEPL
(73) Zgłaszający/UprawnionyINSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIAKĘDZIERZYN-KOŹLEPL
PełnomocnikInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPC07C39/167
(51) MKPC07C37/20
(51) MKPC07C37/68

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP24-11-199724/1997
WUP31-10-200110/2001

Decyzje
DataTyp decyzji
15-05-2009Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)

Tytuł Producent Data modyfikacji
Aparatura do pomiaru emisji akustycznej NORDMANN INTERNATIONAL GmbH 4-02-2011
Maszyna wytrzymałościowa Zwick Z250 z wyposażeniem Zwick 26-04-2010
Mikroskop elektronowy skaningowy. LEO 14-12-2009
Spektrometr microTOF-Q. Brucker. 14-12-2009
Spektrometr. UG Elemental USA 14-12-2009
Grupy dyskusyjne