Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób otrzymywania bisfenolu A
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób otrzymywania bisfenolu A

Sposób otrzymywania bisfenolu A w reakcji kondensacji acetonu z fenolem w obecności silnie kwaśnych, sulfonowanych żywic jonowymiennych polega na tym, że - mieszaninę reakcyjną zawierającą aceton, fenol oraz produkty reakcji fenolu z acetonem kontaktuje się z katalizatorem jonitowym w co najmniej dwu reaktorach, do osiągnięcia całkowitej zawartości wody nie większej niż 2,5 cg/g, przy czym do reaktora (1) wprowadza się aceton i fenol, a do reaktora (3) wprowadza się mieszaninę poreakcyjną z reaktora (1) wymieszaną w mieszalniku (2) z ługami pokrystalizacyjnymi z krystalizatorów (8) oraz z acetonem, - mieszaninę poreakcyjną po reaktorze (3) miesza się w mieszalniku (4) z częścią roztworu fenolowego, nie większą niż 40 cg/g, otrzymanego w wyniku kontaktowania mieszaniny odwadniającej zawierającej nie więcej niż 1,0% wody, z katalizatorem jonitowym w co najmniej jednym reaktorze (5), - mieszaninę poreakcyjną z mieszalnika (4) kontaktuje się w adsorberze (6) w temperaturze nie wyższej niż 150°C z szybkością przepływu nie większą niż 10 m/h ze stabilizatorem odczynu roztworów fenolowych w postaci stacjonarnego złoża o wielkości ziaren nie większej niż 1,2 mm posiadającym grupy funkcyjne karboksylowe i/lub hydroksylowe i/lub amidowe, do uzyskania pH 5-6 mieszaniny poreakcyjnej po adsorberze (6), - mieszaninę poreakcyjną po adsorberze (6) zatęża się w kolumnie destylacyjnej (7) przez odparowanie części lub całości lotnych składników, jako destylat zawierający fenol, aceton i wodę o temperaturze wrzenia pod ciśnieniem normalnym nie wyższej niż 200°C, a z wywaru wydziela się bisfenol A na drodze krystalizacji, - nie mniej niż 60% roztworu fenolowego z reaktora (5) kontaktuje się w adsorberze (9) w temperaturze nie wyższej niż 150°C z szybkością przepływu nie większą niż 10 m/h ze stabilizatorem odczynu roztworów fenolowych w postaci stacjonarnego złoża o wielkości ziaren nie większej niż 1,2 mm posiadającym grupy funkcyjne karboksylowe i/lub hydroksylowe i/lub amidowe do uzyskania pH 5-6 mieszaniny po adsorberze (9), a otrzymany roztwór miesza się z destylatem z kolumny destylacyjnej (7) zawierającym fenol, aceton i wodę i kieruje się do kolumny destylacyjnej (10), - fenol wydzielony na kolumnie (10) zawraca się do reaktora (1), aceton do reaktora (1) i/lub (3), a frakcję wodną jako ścieki usuwa się z instalacji.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 398819
Data zgłoszenia: 2012-04-16
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 217484
Klasyfikacja MKP:

C07C39/16 C07C37/20 C07C37/74

Data publikacji BUP: 2013-10-28
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaRDESIŃSKA-ĆWIK TERESAKędzierzyn-KoźlePL
TwórcaMATYJA STANISŁAWKędzierzyn-KoźlePL
TwórcaMATUS GRZEGORZKędzierzyn-KoźlePL
TwórcaSOCHANCZAK MAŁGORZATAKędzierzyn-KoźlePL
TwórcaMAJCHRZAK MARIAKędzierzyn-KoźlePL
TwórcaIWANEJKO ALINAKędzierzyn-KoźlePL
TwórcaKULESZA KAMILKędzierzyn-KoźlePL
TwórcaTKACZ BOGUSŁAWKędzierzyn-KoźlePL
TwórcaFISZER RENATAKędzierzyn-KoźlePL
TwórcaFILIPIAK BOGUMIŁAKędzierzyn-KoźlePL
TwórcaKRUEGER ANDRZEJKędzierzyn-KoźlePL
Zgłaszający/UprawnionyINSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIAKędzierzyn-KoźlePL
PełnomocnikFiszer Renata

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC07C39/168
MKPC07C37/20
MKPC07C37/74

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-10-2822/2013

Sposób otrzymywania bisfenolu A

Tytuł Producent Data modyfikacji
Elektro-hydrauliczna pompa MTS SilentFlo HPU MTS LandMark 7-01-2013
LC-DAD-QTOF MS/MS. Applied Biosystem. 14-12-2009
Przetwornik ciśnienia Endevco 31-01-2011
Transmisyjny mikroskop elektronowy Carl Zeiss SMT 26-04-2010
Waga do pomiarów podatności magnetycznej Sherwood Scientific Ltd 24-03-2012
Grupy dyskusyjne