Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób otrzymywania i oczyszczania ciecz...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym. Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym o wzorze: (A), gdzie R1 oznacza benzyl, lub podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, bądź zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych, a R2 oznacza podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, bądź zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych, polega na tym, że do reaktora ciśnieniowego wprowadza się czwartorzędowe halogenki amoniowych o wzorze (B), w którym R1 oznacza benzyl, podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, bądź zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych, R2 oznacza podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, lub zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych, w ilości 1 mola, 1 mol wodorotlenku sodu, lub potasu, lub litu oraz rozpuszczalnik, korzystnie metanol, następnie reaktor ogrzewa się do temperatury od 303K do 403K, korzystnie 373K, przy ciśnieniu od 0,5 MPa do 3 MPa, korzystnie 2 MPa, dalej wprowadza się pary kwasu propionowego do momentu, gdy wprowadzanie kolejnej porcji kwasu spowoduje wzrost ciśnienia w reaktorze, podnosi się temperaturę od 393K do 434K, korzystnie 413K i kontynuuje dozowanie gazowego kwasu propionowego, koniec dozowania następuje w momencie, gdy kolejna porcja kwasu powoduje wzrost ciśnienia w reaktorze, następnie odprowadza się gazy, a pozostałość ochładza się do temperatury otoczenia.

ZGŁOSZENIE WYDZIELONE Z P.395550Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 404856
Data zgłoszenia: 2011-07-06
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 218016
Klasyfikacja MKP:

C07C211/63 C07C211/64 C07C209/00 C07C209/84

Data publikacji BUP: 2013-12-09
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaPERNAK JULIUSZPoznańPL
TwórcaKORDALA ROKSANATyniecPL
TwórcaKOT MARIUSZPoznańPL
TwórcaROGALA ANDRZEJRóża WielkaPL
TwórcaSZNAJDROWSKA AGATAGdyniaPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznańPL

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC07C211/638
MKPC07C211/64
MKPC07C209/00
MKPC07C209/84

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-12-0925/2013

Tytuł Producent Data modyfikacji
Elektro-hydrauliczna pompa MTS SilentFlo HPU MTS LandMark 7-01-2013
LC-DAD-QTOF MS/MS. Applied Biosystem. 14-12-2009
Przetwornik ciśnienia Endevco 31-01-2011
Transmisyjny mikroskop elektronowy Carl Zeiss SMT 26-04-2010
Waga do pomiarów podatności magnetycznej Sherwood Scientific Ltd 24-03-2012
Grupy dyskusyjne