Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób otrzymywania i oczyszczania ciecz...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym. Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym o wzorze: (A), gdzie R1 oznacza benzyl, lub podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, bądź zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych, a R2 oznacza podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, bądź zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych, polega na tym, że do reaktora wprowadza się czwartorzędowe halogenki amoniowe o wzorze: (B), w którym R1 oznacza benzyl, podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, bądź zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych, R2 oznacza podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, lub zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych w ilości 1 mola, rozpuszczone w wodzie, lub krótkołańcuchowym alkoholu alifatycznym, lub mieszaninie wody i alkoholu alifatycznego, korzystnie w wodzie, l mol wodorotlenku sodu, lub potasu, lub litu, przy ciągłym mieszaniu wprowadza się aldehyd propionowy, podgrzewa się do temperatury od 293 K do 363 K, korzystnie 303 K, następnie dodaje się ditlenku diwodoru o stężeniu od 3% do 60%, korzystnie 30%, miesza się od 2 minut do 60 minut, korzystnie 30 minut, po czym dodaje się katalityczne ilości sproszkowanego szkła, odprowadza gazowe produkty rozkładu ditlenku diwodoru, a następnie mieszaninę poreakcyjną odfiltrowuje się, a ciecz jonową osusza się pod obniżonym ciśnieniem, korzystnie w suszarce mikrofalowej.

ZGŁOSZENIE WYDZIELONE Z P.395550Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 404858
Data zgłoszenia: 2011-07-06
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 218018
Klasyfikacja MKP:

C07C211/63 C07C211/64 C07C209/00 C07C209/84

Data publikacji BUP: 2013-12-09
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaPERNAK JULIUSZPoznańPL
TwórcaKORDALA ROKSANATyniecPL
TwórcaKOT MARIUSZPoznańPL
TwórcaROGALA ANDRZEJRóża WielkaPL
TwórcaSZNAJDROWSKA AGATAGdyniaPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznańPL

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC07C211/638
MKPC07C211/64
MKPC07C209/00
MKPC07C209/84

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-12-0925/2013

Grupy dyskusyjne