Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób otrzymywania i oczyszczania ciecz...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym. Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym o wzorze: (A), gdzie R1 oznacza benzyl, lub podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, bądź zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych, a R2 oznacza podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, bądź zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych, polega na tym, że do reaktora wprowadza się 1 mol propanonitrylu oraz 1 mol wodorotlenku sodu, lub potasu, lub litu, o stężeniu od 1 mol/dm3 do 5 mol/dm3, korzystnie 4 mol/dm3, miesza się energicznie przez 2 do 6 godzin, korzystnie 5 godzin, w temperaturze od 323 K 373 K, korzystnie 373 K, następnie po wystudzeniu zawartość reaktora przedmuchuje się do zaniku zasadowego odczynu gazu, przy ciągłym mieszaniu wprowadza się 1 mol czwartorzędowego halogenku amoniowego o wzorze: (B), w którym R1 oznacza benzyl, podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, bądź zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych, R2 oznacza podstawnik alkilowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, lub zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyconych, następnie miesza się przez co najmniej 5 minut, mieszaninę poreakcyjną oczyszcza się od soli nieorganicznych za pomocą modułów do ultrafiltracji, a resztki wody usuwa się przy obniżonym ciśnieniem, do otrzymania bezwodnej cieczy jonowej.

ZGŁOSZENIE WYDZIELONE Z P.395550Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 404859
Data zgłoszenia: 2011-07-06
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 218019
Klasyfikacja MKP:

C07C211/63 C07C211/64 C07C209/00 C07C209/84

Data publikacji BUP: 2013-12-09
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaPERNAK JULIUSZPoznańPL
TwórcaKORDALA ROKSANATyniecPL
TwórcaKOT MARIUSZPoznańPL
TwórcaROGALA ANDRZEJRóża WielkaPL
TwórcaSZNAJDROWSKA AGATAGdyniaPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznańPL

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC07C211/638
MKPC07C211/64
MKPC07C209/00
MKPC07C209/84

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-12-0925/2013

Grupy dyskusyjne