Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób otrzymywania nanokompozytów poli(...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób otrzymywania nanokompozytów poli(metakrylanu metylu)

Sposób otrzymywania nanokompozytów poli(metakrylanu metylu) polega na polimeryzacji rodnikowej metakrylanu metylu lub roztworu metakrylanu metylu z poli(metakrylanem metylu) metodą w masie. Sposób charakteryzuje się tym, że polimeryzację prowadzi się w obecności zawiesiny modyfikowanego montmorylonitu w cieczy organicznej, w ilości od 0,005 części wagowej do 0,1 części wagowej modyfikowanego montmorylonitu w przeliczeniu na 100 części wagowych uzyskanego poli(metakrylanu metylu). Stosuje się zawiesinę o zawartości od 10% wagowych do 30% wagowych modyfikowanego montmorylonitu. Jako ciecze organiczne stosuje się 2-etyloheksanol i/lub cykloheksanol i/lub alkohol benzylowy i/lub eter fenylowy glikolu etylenowego i/lub fenoksy-2-propanol i/lub benzoesan izobutylu i/lub benzoesan izodecylu i/lub t-butanol.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 399596
Data zgłoszenia: 2012-06-21
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 218165
Klasyfikacja MKP:

C08F120/14 C08F2/44 C08K9/04

Data publikacji BUP: 2013-12-23
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaKOWALCZYK KRZYSZTOF KAROLSzczecinPL
TwórcaSPYCHAJ TADEUSZSzczecinPL
Zgłaszający/UprawnionyZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecinPL
PełnomocnikZawadzka Renata

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC08F120/148
MKPC08F2/44
MKPC08K9/04

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-12-2326/2013

Grupy dyskusyjne