Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób otrzymywania octanu S-(-)-1-fenyl...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób otrzymywania octanu S-(-)-1-fenyloetylu drogą biotransformacji

(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania octanu S-(-)-1 -fenyloetylu na drodze biotransformacji. Związek ten może znaleźć zastosowanie w prowadzeniu stereospecyficznych syntez związków organicznych. Sposób polega na tym, że do hydrolizy racemicznego octanu (˝)-1-fenyloetylu, o wzorze 1, stosuje się bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum).Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 319003
Data zgłoszenia: 1997-03-17
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 183456
Klasyfikacja MKP:

C12P7/22 C07C33/22

Data publikacji BUP: 1997-09-15
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaMironowicz AgnieszkaWrocławPL
(73) Zgłaszający/UprawnionyAkademia RolniczaWrocławPL

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPC12P7/227
(51) MKPC07C33/22

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP15-09-199719/1997
WUP28-06-200206/2002

Decyzje
DataTyp decyzji
17-03-2002Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego

Sposób otrzymywania octanu S-(-)-1-fenyloetylu drogą biotransformacji

Grupy dyskusyjne