Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób otrzymywania polieterów
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób otrzymywania polieterów

(57) Sposób wytwarzania polieterów polega na tym, że polimeryzację monomerów oksiranowych prowadzi się w środowisku bezwodnym wobec wodorków metali, ewentualnie z dodatkiem eterów koronowych lub kryptandów jako związków kompleksujących kation metalu. W sposobie tym, korzystnie do suspensji wodorku metalu w eterze wprowadza się, mieszając, ciekły monomer lub roztwór monomeru w odpowiednim eterze. Jako monomery oksiranowe stosuje się korzystnie pochodne oksiranu wybrane z grupy obejmującej metylooksiran, etylooksiran, (9-karbazylometylo)oksiran, pochodne posiadające w podstawniku liniowe wiązania eterowe, takie jak (alliloksymetylo)oksiran, (butoksymetylo)oksiran, (fenoksymetylo)oksiran, (9-karbazyloetoksymetylo)oksiran, [1,3-di(9-karbazylo)-2-propoksymetylo]oksiran. Jako inicjatory stosuje się korzystnie wodorek potasu, borowodorek potasu lub wodorek sodu, a jako etery tetrahydrofuran, dimetoksyetan lub eter diizopropylowy. Jako związki koronowe korzystnie stosuje się 15-crown-5, 18-crown-6, dicykloheksano-18-crown-6, a jako kryptandy korzystnie kryptand C 2,2,2,. Polimeryzację można prowadzić w szerokim zakresie temperatur, korzystnie w temepraturze od 10°C do 25°C.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 306366
Data zgłoszenia: 1994-12-19
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 177438
Klasyfikacja MKP:

C08G65/06

Data publikacji BUP: 1996-06-24
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaSTOLARZEWICZ ANDRZEJKATOWICEPL
(72) TwórcaGROBELNY ZBIGNIEWKATOWICEPL
(72) TwórcaNEUGEBAUER DOROTAZABRZEPL
(72) TwórcaBUIKA GINTARASKOWNOLT
(72) TwórcaGRAZULEVICIUS JUOZASKOWNOLT
(73) Zgłaszający/UprawnionyPOLSKA AKADEMIA NAUK-CENTRUM CHEMII POLIMERÓWZABRZEPL
PełnomocnikBrodowska Iwona

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPC08G65/066

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP24-06-199613/1996
WUP30-11-199911/1999

Decyzje
DataTyp decyzji
19-12-1994Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)

Grupy dyskusyjne