Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób plastycznego kształtowania wyrobó...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób plastycznego kształtowania wyrobów metalowych i przyrząd do plastycznego kształtowania wyrobów metalowych

(57) W sposobie materiał ściskany osiowo pomiędzy stemplem (3) a matrycą (4) poddaje się rewersyjnemu obciążaniu siłą wywołującą w odkształcanym materiale dodatkowe naprężenia ścinające, które wprowadza się do ściskanego materiału poprzez ruch posuwisto-zwrotny matrycy (4) w płaszczyźnie prostopadłej do osi nacisku stempla (3) na materiał. W jednej z odmian przyrząd posiada korpus, stempel (3) zamocowany w górnej części korpusu, oprawę matrycy (4) zamocowaną obrotowo w dolnej części korpusu, napęd oprawy matrycy (4) oraz mechanizm wymuszający rewersyjny ruch matrycy (4) w płaszczyźnie prostopadłej do osi nacisku stempla (3). Oprawę matrycy (4) stanowi pierścieniowy mechanizm mimośrodowy z obejmą (5) ułożyskowaną w pierścieniu mimośrodowym wewnętrznym (10), przy czym matryca (4) jest podparta w dolnej części korpusu na rolkach tocznych (14) i osadzona w obejmie (5) z luzem w kierunku normalnym do kierunku ruchu rolek tocznych (14).Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 379860
Data zgłoszenia: 2006-06-06
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 211138
Klasyfikacja MKP:

B21J13/02 B21J5/02

Data publikacji BUP: 2007-12-10
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaGROSMAN FRANCISZEKRuda ŚląskaPL
(72) TwórcaKURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JANWarszawaPL
(72) TwórcaPAWLICKI JACEKKatowicePL
(72) TwórcaTOMECKI LUCJANMysłowicePL
(73) Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawaPL
PełnomocnikWoźnicki Jerzy

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPB21J13/028
(51) MKPB21J5/02

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP10-12-200725/2007
WUP30-04-201204/2012

Decyzje
DataTyp decyzji
26-10-2011Prawo wyłączne udzielone

Sposób plastycznego kształtowania wyrobów metalowych i przyrząd do plastycznego kształtowania wyrobów metalowych

Grupy dyskusyjne