Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób pomiaru wielkości fizycznych i cz...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób pomiaru wielkości fizycznych i czujnik fotoniczny do pomiaru wielkości fizycznych

Sposób polega na tym, że spolaryzowaną, wiązkę światła wprowadza się do jednego modu polaryzacyjnego dwójłomnego światłowodu mikrostrukturalnego, w którym wykonana jest siatka długookresowa sprzęgająca w sposób rezonansowy mody polaryzacyjne, po czym na ten światłowód z siatką oddziałuje się mierzoną wielkością fizyczną w wyniku czego ulegają zmianie rezonansowe długości fali, dla których zachodzi sprzężenie pomiędzy modami polaryzacyjnymi. Po czym mierzy się zmianę rezonansowej długości fali dla odpowiednich rezonansów (??j), zaś wartości mierzonych wielkości fizycznych uzyskuje się poprzez rozwiązanie układu równań ??j = ?qji?Xi wiążących zmianę długości fali sprzężenia dla odpowiednich rezonansów (??j) i zmianę mierzonych wielkości fizycznych (?Xi) działających na światłowód z siatką, dla wyznaczonych przez kalibrację współczynników czułości (qji) dla odpowiednich rezonansów. Czujnik, charakteryzuje się tym, że elementem pomiarowym jest długookresowa siatka wytworzona w dwójłomnym światłowodzie mikrostrukturalnym poprzez sekwencję co najmniej trzech równoodległych od siebie skręceń światłowodu wokół jego osi symetrii.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 385819
Data zgłoszenia: 2008-08-05
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 217208
Klasyfikacja MKP:

G01D5/353 G01L11/02 G01B11/16

Data publikacji BUP: 2010-02-15
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaSTATKIEWICZ-BARABACH GABRIELALeśnaPL
TwórcaANUSZKIEWICZ ALICJAŚwinoujściePL
TwórcaURBAŃCZYK WACŁAWWrocławPL
TwórcaWÓJCIK JANLublinPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocławPL
PełnomocnikPaprzycka Katarzyna

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPG01D5/3538
MKPG01L11/02
MKPG01B11/16

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2010-02-1504/2010

Decyzje
DataTyp decyzji
2013-11-13Prawo wyłączne udzielone

Tytuł Producent Data modyfikacji
Chromatograf gazowy. HEWLETT PACKARD 14-12-2009
Spektrofotometr model API 5000 i zestaw Shimadzu HPLC Shimadzu 26-04-2010
Spektrometr masowy z jonizacją elektrosprej (ESI MS) z analizatorem czasu przelotu. Micromass 14-12-2009
Stanowisko badawcze baza analityczna import 26-04-2010
Wysokorozdzielczy dyfraktometr rentgenowski ITME Pracownia Dyfraktometrii Rentgenowskiej 2-11-2010
Grupy dyskusyjne