Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób recyklingu kauczuku butylowego us...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób recyklingu kauczuku butylowego usieciowanego żywicami fenolowo-formaldehydowymi oraz sposób wytwarzania materiału elastomerowego przy użyciu produktu tego recyklingu

Sposób recyklingu kauczuku butylowego usieciowanego żywicami fenolowo-formaldehydowymi polega na tym, że miał gumowy otrzymany ze zużytych wyrobów kauczuku butylowego usieciowanego żywicami fenolowo-formaldehydowymi, poddaje się obróbce w mikromieszarce zamkniętej w obecności nadtlenku dikumylu jako czynnika degradującego. Sposób wytwarzania materiału elastomerowego polega na ogrzewaniu w prasie w temperaturze 423-433 K w czasie do 30 min produktu recyklingu lub mieszaniny produktu recyklingu z kauczukiem butylowym oraz standardowymi składnikami mieszanki elastomerowej jak siarka, tlenek cynku, kwas stearynowy, olej parafinowy, merkaptobenzotiazol, disiarczek tetrametylotiuramu oraz sadza.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 399638
Data zgłoszenia: 2012-06-25
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 218091
Klasyfikacja MKP:

C08J11/22 C08L23/22 C08K13/02 C08J3/20

Data publikacji BUP: 2014-01-07
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaRZYMSKI WŁADYSŁAW M.ŁódźPL
TwórcaSMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRAŁódźPL
TwórcaBOCIONG KINGAŁódźPL
TwórcaSKRODZKA JUSTYNAStanowiskaPL
TwórcaPIWOWARCZYK ADAMOstrówPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódźPL

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC08J11/228
MKPC08L23/22
MKPC08K13/02
MKPC08J3/20

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2014-01-0701/2014

Grupy dyskusyjne