Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób rozdmuchowego wytwarzania wyrobów...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób rozdmuchowego wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych

Przedmiotem wynalazku jest sposób rozdmuchowego wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych obejmujący zadanie czasu odcinania Tpo fragmentu ciągłego rękawa z uplastycznionego tworzywa przeznaczonego do rozdmuchania, a następnie cyklicznie powtarzany ciąg etapów: a) wprowadzania fragmentu ciągłego rękawa z uplastycznionego tworzywa sztucznego do obszaru wewnętrznego otwartej zamykanej formy; b) stopniowego zamykania formy od stanu otwarcia; c) całkowitego zamknięcia formy w chwili tz poprzez dociśnięcie do siebie jej elementów składowych z zadaną siłą oraz odcięcia fragmentu rękawa znajdującego się w formie w chwili tc następującej przed, w albo po chwili tz całkowitego zamknięcia formy, przy czym odstęp czasowy między chwilą tc odcięcia rękawa a chwilą tz całkowitego zamknięcia formy jest uzależniony od zadanego czasu odcinania Tpo; d) rozdmuchania i zestalenia odciętego fragmentu rękawa wewnątrz formy; oraz e) otwierania formy i usuwania z niej wytworzonego wyrobu, który charakteryzuje się tym, że po całkowitym zamknięciu formy w etapie c), następuje pomiar czasu zamykania Tz formy liczonego od początku etapu b) do chwili tz całkowitego zamknięcia formy, a czas odcinania Tpo może być zadany jako wartość ujemna lub nieujemna, przy czym w przypadku zadania ujemnego czasu odcinania Tpo odcięcie fragmentu rękawa następuje po pierwszym czasie odcinania To1 liczonym od początku etapu b), przy czym przed etapem c) realizowany jest etap c1) wyznaczenia pierwszego czasu odcinania To1, po którym licząc od początku etapu b) w chwili te przed chwilą tz następuje odcięcie rękawa, przy czym pierwszy czas odcinania To1 jest wyznaczony jako suma algebraiczna czasu zamykania Tz z poprzedniego cyklu etapów a)-e) i czasu odcinania Tpo: To1(n) = Tz(n-1) + Tpo.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 398902
Data zgłoszenia: 2012-04-20
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 217846
Klasyfikacja MKP:

B29C49/04 C08J5/00

Data publikacji BUP: 2013-10-28
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaSALECKI MICHAŁBielsko-BiałaPL
Zgłaszający/UprawnionyROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃBielsko-BiałaPL
PełnomocnikŁukaszyk Szymon

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPB29C49/048
MKPC08J5/00

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-10-2822/2013
WUP2014-08-2908/2014

Decyzje
DataTyp decyzji
2014-01-16Prawo wyłączne udzielone

Tytuł Producent Data modyfikacji
Elektro-hydrauliczna pompa MTS SilentFlo HPU MTS LandMark 7-01-2013
LC-DAD-QTOF MS/MS. Applied Biosystem. 14-12-2009
Przetwornik ciśnienia Endevco 31-01-2011
Transmisyjny mikroskop elektronowy Carl Zeiss SMT 26-04-2010
Waga do pomiarów podatności magnetycznej Sherwood Scientific Ltd 24-03-2012
Grupy dyskusyjne