Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób wydzielania izomeru c9,t11 sprzęż...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób wydzielania izomeru c9,t11 sprzężonego kwasu linolowego

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania izomeru c9,t11 sprzężonego kwasu linolowego (CLA), z mieszaniny izomerów c9,t11 i t10,c12 CLA metodą enzymatycznej estryfikacji z udziałem lipazy z Candida cylindracea, charakteryzujący się tym, że etap enzymatycznej estryfikacji CLA 2-propanolem w nadmiarze molowym od 3 do 7, prowadzony w temperaturze od 25 do 35°C i zakończony w momencie osiągnięcia stopnia przereagowania na poziomie od 15 do 40%, poprzedzony jest krystalizacją estrów metylowych mieszaniny izomerów CLA z roztworu acetonowego w temperaturze od -75 do -55°C, przy czym stosunek wagowo-objętościowy estrów metylowych CLA do acetonu wynosi od 3 g: 15 mL do 3 g:40 mL, w czasie co najmniej 10 minut od osiągnięcia przez roztwór acetonu temperatury krystalizacji, po czym precypitat oddziela się od supernatantu poprzez filtrację, a następnie poddaje się go hydrolizie.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 401774
Data zgłoszenia: 2012-11-27
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 217386
Klasyfikacja MKP:

C07C51/493 C07C57/12

Data publikacji BUP: 2013-08-05
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaNIEZGODA NATALIASuchy BórPL
TwórcaWAWRZEŃCZYK CZESŁAWWrocławPL
Zgłaszający/UprawnionyUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocławPL
PełnomocnikOlszewska Anna

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC07C51/4938
MKPC07C57/12

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-08-0516/2013

Tytuł Producent Data modyfikacji
Komora do dezynfekcji materycy. GETINGE 14-12-2009
Mikroskop fluorescencyjny. LEICA INSTRUMENTS GmbH 14-12-2009
Sekwenator DNA. PE Applied Biosystems USA 14-12-2009
Spektrometr masowy z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej z analizatorem czasu przelotu do ablacji laserowej. Australia 14-12-2009
Urządzenia pomiarowe i transmisyjno - komutacyjne. Lanex Anritsu Interlab Promax Toshiba NAVIBE. 14-12-2009
Grupy dyskusyjne