Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSposób wytwarzania 6ß, 14 ?-dihydroksypr...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sposób wytwarzania 6ß, 14 ?-dihydroksypregnan-4-en-3, 20-dionu

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 6?, 14a-dihydroksypregnan-4-en-3,20-dionu, o wzorze 2, na drodze transformacji mikrobiologicznej przy użyciu systemu enzymatycznego mikroorganizmu Chaetomium sp.1, w którym jako substrat stosuje się pregnan-4-en-3,20-dionu, o wzorze 1. Związek ten może znaleźć zastosowanie w produkcji leków stosowanych np. w terapii hormonalnej.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 378550
Data zgłoszenia: 2005-12-28
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 201921
Klasyfikacja MKP:

C07J5/00 C12P33/06 C12R1/645

Data publikacji BUP: 2006-06-26
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaJANECZKO TOMASZOSOLAPL
(72) TwórcaDMOCHOWSKA-GŁADYSZ JADWIGAWROCŁAWPL
(72) TwórcaSZYMCZYKOWSKA OLGABARDOPL
(72) TwórcaBIAŁOŃSKA AGATANOWY TARGPL
(73) Zgłaszający/UprawnionyUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWROCŁAWPL
PełnomocnikMączka Stanisław

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPC07J5/008
(51) MKPC12P33/06
(51) MKPC12R1/645

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP26-06-200613/2006
WUP29-05-200905/2009

Decyzje
DataTyp decyzji
28-12-2008Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)

Sposób wytwarzania 6ß, 14 ?-dihydroksypregnan-4-en-3, 20-dionu

Grupy dyskusyjne