Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiSprężarka przekładniowa do sprężania tle...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Sprężarka przekładniowa do sprężania tlenu

(57) Jest zaproponowana sprężarka przekładniowa do sprężania tlenu zawierająca jeden lub więcej stopni sprężania, z których każdy jest osadzony na wale wirnikowym (8) i otoczony obudową sprężarkową (15). Wały wirnikowe (8) są napędzane przez zintegrowaną, smarowaną olejem przekładnię i ułożyskowane za pomocą łożysk (10) w obudowie (5) otaczającej przekładnię. W celu oddzielenia oleju smarowego od sprężonego tlenu i wytworzenia właściwości korzystnych dla dynamiki wirników, wały wirnikowe (8) są dodatkowo ułożyskowane za pomocą łożysk (18) w konstrukcji nośnej. Do tej konstrukcji nośnej są przymocowane obudowy sprężarkowe (15) oraz jest ona umieszczona w pewnej odległości od obudowy (5) przekładni.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 305839
Data zgłoszenia: 1994-11-14
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 174005
Klasyfikacja MKP:

F04D29/00

Data publikacji BUP: 1995-05-29
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaPRÜMPER HEINRICHBERLINDE
(73) Zgłaszający/UprawnionyGHH BORSIG Turbomaschinen GmbHOBERHAUSENDE
PełnomocnikPabijan-Zawadzka Agnieszka

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPF04D29/006

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP29-05-199511/1995
WUP29-05-199805/1998

Pierwszeństwa
TypDataOznaczenieKraj
PIE(32) 16-11-1993(31) P4339060.9DE

Decyzje
DataTyp decyzji
14-11-1994Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)

Sprężarka przekładniowa do sprężania tlenu

Tytuł Producent Data modyfikacji
Aparat do pomiaru szybkości reakcji kwasu w skałach. CoreLab 14-12-2009
Piec czterołukowy do hodowli kryształów metodą Czochralskiego. Techno Pro. Co., Ltd. Japonia. 14-12-2009
Rentgenowski dyfraktometr proszkowy. PANalytical B.V., Almelo Holandia (dawniej Philips). 14-12-2009
Stanowisko do badania oporów ruchu elementów ukladu bezkrzywkowy napęd-zawór konstrukcja własna 4-02-2011
Zestaw do analizy powierzchni UHV/XPS (ESCA). SPECS 14-12-2009
Grupy dyskusyjne