Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiWyniki wyszukiwania
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do

Lista wynalazków

Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Sposób wytwarzania powłoki ochronnej na materiałach termoelektrycznych 398993 H01L35/14 H01L35/34 C03C8/02 26-04-2012
Kompozycja termoplastyczna zawierająca napełniacz naturalny 399021 C08L97/02 C08L23/06 C08L23/12 C08L27/06 27-04-2012
Bakteryjna kultura starterowa do pieczywa z inuliną 399830 C12N1/20 C12R1/25 A23L1/105 A23L1/29 A21D2/00 A21D13/00 5-07-2012
Układ i sposób automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca 404680 B64D33/08 6-07-2009
Sposób wytwarzania epichlorohydryny 398550 C07D301/26 C07D303/08 21-03-2012
Sposób otrzymywania poliestrów i żywic poliestrowych z pierścieniem karbazolu 398497 C08G63/676 C08G63/685 C07D209/82 19-03-2012
Sposób otrzymywania N-morfolinometylosilanu 398577 C07F7/10 C07F7/18 22-03-2012
Urządzenie do czyszczenia powierzchni z wykorzystaniem strumienia powietrzno-wodno-ściernego 398649 B24C7/00 B24C3/06 29-03-2012
Regulator obrotów siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu 401253 F03D7/06 F03D11/04 F03D3/00 23-08-2005
Fosfinotlenek, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie 398421 C07F9/6553 C07F9/53 C08G61/12 C08F34/04 12-03-2012
Sposób wytwarzania optycznie czynnego fosfinamidu 398422 C07B57/00 C07F9/53 12-03-2012
Zastosowanie aprotyniny z surfaktanem płucnym do wytwarzania leku zapobiegającego infekcjom grypy 398444 A61K38/57 A61K31/685 A61K35/42 A61K9/12 A61P31/16 14-03-2012
Sposób otrzymywania nowej pochodnej 6,6-dihydroksymetylochinolizydyny 398451 C07D455/02 14-03-2012
Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie 398469 C08L23/08 C08L23/20 C08K3/04 C08K7/06 15-03-2012
Sposób wytwarzania otoczek alginianowych na alginianowych sferach komorowych oraz sposób zabezpieczania żywych komórek enkapsulowanych w tych sferach lub regulowania uwalniania substancji aktywnych biologicznie immobilizowanych/enkapsulowanych w tych sfer 398470 A61K9/48 A61K9/16 15-03-2012
Przekładnia mechaniczna o zmiennym przełożeniu 400330 F16H3/68 10-08-2012
Ciecze jonowe z kationem di(tallowoiloksyetylo)dimetyloamoniowym oraz sposób ich otrzymywania 401715 C07C211/63 C07C209/20 22-11-2012
Pływak łodzi 398194 B63B35/73 B63B9/06 21-02-2012
Kompozycja elastomerowa etylenowo-oktenowa przeznaczona na wyroby gumowe o właściwościach magnetycznych i magnetoreologicznych 398172 C08L23/08 C08L23/20 C08K3/22 20-02-2012
Praska do pojemników gastronomicznych 398169 B65B7/10 A22C7/00 20-02-2012
Pochodne bis (2,2'-bitienylo)metanu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych bis(2,2'-bitienylo)metanu i zastosowanie warstwy tego polimeru do selektywnego oznaczania i uwalniania adrenaliny 398219 C07D333/10 C08F34/04 24-02-2012
Sposób dezynfekcji powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 398224 A61L9/14 A01N59/16 A01P1/00 24-02-2012
Zastosowanie mieszaniny olejków eterycznych do wytwarzania preparatu do zwalczania roztoczy u pszczół 398259 A01N65/28 A01N65/06 A01N65/12 A01P7/02 28-02-2012
Chlorolakton 5-(1-chloroetylo)-4-(2,6,6-trimetylocykloheks-2-en-1-ylo)dihydrofuran-2(3H)-on i sposób otrzymywania 5-(1-chloroetylo)-4-(2,6,6-trimetylocykloheks-2-en-1-ylo)dihydrofuran-2(3H)-onu 400783 C07D307/33 17-09-2012
Estry dietylowe kwasów 2-[(1-aryloimidazolidyno-2-ylideno)hydrazono]bursztynowych, sposób ich otrzymywania i zastosowanie medyczne 402591 C07D233/28 A61P35/00 28-01-2013
Grupy dyskusyjne