Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiWyniki wyszukiwania
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do

Lista wynalazków

Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego koncentrat białek serwatkowych 402778 A61K8/06 A61K8/64 A61K8/365 A61K8/37 A61K8/67 A61K8/92 A61K8/97 A61K8/98 15-02-2013
Kwas (2R,S)-2-hydroksy-2-[((P)R,S)-butoksyetoksyfosfinylo]octowy oraz sposób jego wytwarzania 402780 C07F9/40 15-02-2013
Sposób termicznej redukcji tlenku grafenu 403168 C01B31/04 B82Y40/00 15-03-2013
Sposób wytwarzania odlewów bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych, zwłaszcza stosowanych w górnictwie węgla kamiennego 398037 B22D13/04 7-02-2012
Sposób wytwarzania kompozycji piaskowo-polimerowej 398067 C08J5/00 C08J11/06 C08L23/02 C04B14/06 C04B26/04 B29C69/02 10-02-2012
Mineralno-organiczny preparat paszowy i sposób wytwarzania mineralno-organicznego preparatu paszowego 398082 A23K1/14 A23K1/175 A23K1/24 13-02-2012
Związki, pochodne 12-fenylo-12H-chinoksalino-[2,3-b][1,4]-benzotiazyny oraz sposób ich wytwarzania 398084 C07D513/04 13-02-2012
Sposób ochrony przed korozją rur wydobywczych i okładzinowych stosowanych w odwiertach 398106 F16L58/10 F16L55/175 C23F15/00 14-02-2012
Opryskiwacz szklarniowy 398112 A01M7/00 A01M11/00 14-02-2012
Sposób i układ urządzeń do termicznego katalitycznego przetwarzania poliolefin do węglowodorów 398135 C08J11/10 C10G1/10 16-02-2012
Urządzenie do mocowania anteny 400224 H01Q3/00 H01Q1/12 G01C9/00 3-08-2012
Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn 401567 B23D21/00 B23P13/04 B62D1/24 13-11-2012
Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj 401894 A61K31/685 A61K35/54 A61P25/22 4-12-2012
Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj 401895 A61K31/685 A61K35/54 A61P9/12 4-12-2012
Zastosowanie liofilizatu monomeru inhibitora proteaz cysteinowych 401897 A61K38/57 A61P25/28 4-12-2012
Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych 401911 A61K35/54 A61P25/28 5-12-2012
Sposób eksploatacyjnego monitorowania lokalizacji liny nośno-napędowej 404287 B61B12/06 G08B21/00 27-10-2008
Sposób wytwarzania pianki izolacyjnej do wypełniania przestrzeni w rurach preizolowanych 397863 C08J9/228 F16L59/02 23-01-2012
Sposób i urządzenie do nanoszenia izolacji zewnętrznej na rury spawane 397866 F16L58/10 F16L55/175 23-01-2012
Materiał ściółkowy na podłoże w budynkach inwentarskich dla drobiu 397880 A01K1/015 23-01-2012
Zespół prowadzący materiał osłonowy w zwijanej rolecie 397922 E06B9/58 E06B9/32 27-01-2012
4,4-Dipodstawione morfoliniowe ciecze jonowe oraz sposób ich otrzymywania 397931 C07D295/037 C07D295/023 C07D295/03 30-01-2012
Pochodna 5-(4-chlorofenylo)-4-(2,4-difluorofenylo)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion, sposób jej wytwarzania i jej pierwsze zastosowanie medyczne 397971 C07D249/12 A61K31/4196 A61P25/08 1-02-2012
Sposób wydzielania izomeru c9,t11 sprzężonego kwasu linolowego 401774 C07C51/493 C07C57/12 27-11-2012
Przeciwnowotworowe dichlorooctany dimetyloamoniowe jako ciecze jonowe oraz sposób ich otrzymywania 397794 C07C211/62 C07C209/12 A61P35/00 13-01-2012
Tytuł Producent Data modyfikacji
Dyfraktometr rentgenowski ULTIMA IV Rigaku 26-04-2010
Dyfraktometr rentgenowski. Rich. Sifert & Co., Ahrensburg 14-12-2009
Reaktor do trawienia jonowego. OXFORD 14-12-2009
System do chirurgii nawigowanej obrazem. Medtronic Inc. 14-12-2009
Waga laboratoryjna Radwag 8-08-2012
Grupy dyskusyjne