Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiWyniki wyszukiwania
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do

Lista wynalazków

Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Sposób usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza 2-metylocykloheksanonu, z mieszanin cykloheksanolu i cykloheksanonu 397795 C07C49/317 C07C49/403 C07C35/08 13-01-2012
Sposób modyfikacji polistyrenu 397755 C08J3/20 C08L25/06 C08K5/5313 C09K21/12 10-01-2012
Sposób preparacji osadów biologicznych jako komponentu koksowniczej mieszanki węglowej 397762 C02F11/14 C10L5/46 9-01-2012
Sposób oczyszczania koksowniczej wody pogazowej 397763 C02F9/14 C02F103/10 9-01-2012
Sposób biologicznej nitryfikacji azotu amonowego w odpadowych wodach koksowniczych 397764 C02F3/30 C02F103/10 9-01-2012
Oksym1-(4,7,7-trimetylo-3-bicyklo[4.1.0]-hept-4-enylo)etanonu i sposób jego otrzymywania 401727 C07C251/32 C07C251/38 C07C249/04 22-11-2012
Nowy 1-(4-N,N-bis(triorganosililoamino)fenylo-2-(triorganosililo)etyn oraz nowy katalityczny sposób otrzymywania podstawionych (triorganosililo)alkinów 397507 C07F7/08 C07F7/10 C07F17/02 B01J23/46 B01J31/20 B01J31/22 24-12-2011
Układ stabilizacji poziomej ramy belki polowej opryskiwacza 397569 A01M7/00 A01M11/00 27-12-2011
Redlica 397570 A01C7/20 27-12-2011
Redlica siewnika 397571 A01C7/20 27-12-2011
Wyrzutnia małych statków powietrznych 397577 B64F1/04 B64F1/08 27-12-2011
Złącze zaciskowe 397582 F16L13/14 F16L33/207 F16L47/06 27-12-2011
Sposób otrzymywania żywicy rezolowej do papierów ściernych 397597 C08G8/10 C08G8/28 C08J5/14 28-12-2011
Urządzenie do bezciśnieniowej granulacji pyłów 397599 B01J2/14 28-12-2011
Elektryczny zespół grzewczy pochłaniacza układu odprowadzania oparów paliwa oraz pochłaniacz układu odprowadzania oparów paliwa z takim zespołem grzewczym 397616 F02M25/08 29-12-2011
Sposób wytwarzania świecy typu lampion 397619 C11C5/00 29-12-2011
Termobaryczny, małowrażliwy, flegmatyzowany materiał wybuchowy i sposób jego otrzymywania 397629 C06B25/34 C06B33/00 29-12-2011
Sposób i układ do wydłużenia czasu zasilania urządzeń z wyeksploatowanych baterii akumulatorów 397631 H02J9/00 H02J7/00 29-12-2011
Urządzenie do pobierania próbek z mięsa drobiowego 397643 G01N33/12 G01N1/08 29-12-2011
Sposób scalania i spawania członu słupa energetycznego, poosiowo zbieżnego, zwłaszcza wielkośrednicowego i układ urządzeń technologicznych linii scalania i spawania takiego członu 397653 B23K9/00 B23K37/04 E04H12/08 30-12-2011
Sposób oznaczania stężenia poli(chlorku diallilodimetyloamonowego) w roztworach wodnych 397682 G01N31/22 G01N21/78 31-12-2011
Urządzenie do ścierania pazurów ptaków chowanych w klatce 397654 A01K13/00 A01K45/00 30-12-2011
Bakteryjna kultura starterowa do kiszenia ogórków hamująca rozwój drożdży Geotrichum candidum 397657 C12R1/24 C12R1/225 C12N1/20 A23L1/218 A23B7/155 30-12-2011
Bakteryjna kultura starterowa do kiszenia ogórków 397658 C12R1/24 C12R1/25 C12N1/20 A23L1/218 A23B7/155 30-12-2011
Linia produkcyjna do wytwarzania elementów palet z tektury 397669 B65D19/00 B31D5/00 B65D19/38 30-12-2011
Tytuł Producent Data modyfikacji
Aster Met-Mini Aster 27-01-2011
Kanał dymowo-temperaturowy do badań czujek dymu i czujek ciepła zgodnie z normą PN-EN 54-5, PN-EN 54-7 LORENZ - Niemcy 26-04-2010
System elektroanatomiczny. Biosense Webster (Jonson&Jonson). 14-12-2009
Ultrasonograf kardiologiczny. Vingmed 14-12-2009
Wieloczęstotliwościowy spektrometr EPR fali ciągłej Bruker BioSpin GmbH, Germany 26-04-2010
Grupy dyskusyjne