Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiWyniki wyszukiwania
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do

Lista wynalazków

Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Sposób i urządzenie wspomagające proces rozpoznawania elementów w przestrzeni przez osoby niewidzące 399524 A61H3/06 15-06-2012
Urządzenie informujące osoby głuche o występowaniu w jego środowisku wybranych sygnałów akustycznych 399525 A61F11/04 15-06-2012
Układ przetwarzania energii 397353 H02N6/00 H02M3/22 F03G6/00 F03G6/06 F03D9/00 13-12-2011
Nowe pochodne oktahydropirazyno[2,1-a:5,4-a']diizochinoliny i ich zastosowanie 397383 C07D487/04 A61P35/00 13-12-2011
Chwytak do palet 397356 B66C1/28 B66C1/00 12-12-2011
Energooszczędny sposób nagrzewania preform z PET w procesie wytwarzania pojemników, zwłaszcza butelek 397439 B29C49/64 16-12-2011
Wielowarstwowy hydrożel samoprzylepny 397435 A61L15/26 A61L15/42 A61F13/02 16-12-2011
Kompleksy rutenu, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie 397440 C07F15/00 B01J31/22 16-12-2011
Sposób wytwarzania stałego bisfenolu F 397334 C07C37/74 C07C37/84 C07C39/16 12-12-2011
Zespół do chłodzenia ślimaka plastyfikującego butelczarki 397335 B29C49/04 B29C47/78 14-12-2011
Sposób otrzymywania 2-metoksykarbonylo-bicyklo[2.2.1]hept-5-enu 397395 C07B37/12 C07C67/347 14-12-2011
Sposób zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy 397408 A23B9/02 A23B9/28 A23B7/005 A23B7/155 A23L1/212 14-12-2011
Kawa zbożowa z dodatkiem ziół 397409 A23F5/44 A23L2/39 A23L1/10 A23L1/30 14-12-2011
Sposób wytwarzania nalewki bezalkoholowej 397414 A23L2/00 A23L1/221 A61K36/00 14-12-2011
Sposób wytwarzania kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych o polepszonej barwie 397460 C08G63/78 C08G63/183 19-12-2011
Układ stabilizacji belki polowej opryskiwacza 397464 A01M7/00 A01M11/00 19-12-2011
Redlica siewnika 397465 A01C7/20 19-12-2011
Sposób wykonania cylindrycznego zbiornika stalowego 397468 B23K37/04 E04H7/06 19-12-2011
Sposób zwiększenia mocy silników spalinowych 397480 F02M23/00 F02B51/02 21-12-2011
Złącze wtykowe, zwłaszcza złącze przewodów hydraulicznych układu mrożeniowego lodowiska 397501 F25C3/00 A63C19/10 F16L41/08 23-12-2011
Sposób otrzymywania samogasnących kompozytów żywic chemoutwardzalnych 397541 C08L101/00 C08K9/06 C08L63/00 C08L75/04 C08L67/06 22-12-2011
Folia bąbelkowa i sposób wytwarzania folii bąbelkowej 397510 C08J5/18 C08J7/04 B32B3/30 B32B27/32 B29C39/20 B29C44/24 B65D75/36 B65D81/03 22-12-2011
Pochodna 1,4-dipodstawionego tiosemikarbazydu oraz sposób jej wytwarzania 397526 C07D211/62 22-12-2011
Pochodna 4-(2-bromofenylo)-5-(4-chlorofenylo)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion, sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna 397529 C07D249/12 C07C337/06 A61K31/4196 A61P25/08 22-12-2011
Pochodna 1,2,4-triazolu, sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna 397530 C07D249/12 C07C337/06 A61K31/4196 A61P25/08 22-12-2011
Tytuł Producent Data modyfikacji
Elektro-hydrauliczna pompa MTS SilentFlo HPU MTS LandMark 7-01-2013
LC-DAD-QTOF MS/MS. Applied Biosystem. 14-12-2009
Przetwornik ciśnienia Endevco 31-01-2011
Transmisyjny mikroskop elektronowy Carl Zeiss SMT 26-04-2010
Waga do pomiarów podatności magnetycznej Sherwood Scientific Ltd 24-03-2012
Grupy dyskusyjne