Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiUrządzenie do miejscowego badania lin st...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych

(57) Urządzenie posiada obejmujący linę dwuczęściowy korpus z elementami co najmniej dwóch obwodów magnetycznych, z których każdy zawiera: rozstawione wzdłuż liny nabiegunnik stały (7) i nabiegunnik ruchomy, magnesy trwałe (4), wkładki kształtowe (9) o wysokości dobranej do średnicy liny oraz zworę (6). Do nabiegunnika stałego (7) zamocowany jest zespół napędowy (8) z czujnikiem pomiarowym, przemieszczanym w strefie między nabiegunnikami wzdłuż oraz wokół osi liny. Na górnej powierzchni nabiegunnika stałego (7), prostopadle do czynnej powierzchni przylegania zwory (6) urządzenie ma oś (2), na której łożyskowana jest dwuramienna dźwignia (1), wyposażona w rolkę (3), usytuowaną na wysokości bocznej powierzchni zwory (6). Ponadto magnes trwały (4) osadzony jest nieruchomo względem nabiegunnika stałego (7).Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 372150
Data zgłoszenia: 2005-01-10
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 209211
Klasyfikacja MKP:

G01N27/87 B66B7/12

Data publikacji BUP: 2006-07-24
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaKWAŚNIEWSKI JERZYKrakówPL
(72) TwórcaLANKOSZ LESŁAWKrakówPL
(72) TwórcaMOLSKI SZYMONKrakówPL
(72) TwórcaFRANCZYK JÓZEFKrakówPL
(73) Zgłaszający/UprawnionyAKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKrakówPL
PełnomocnikPostołek Elżbieta

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPG01N27/878
(51) MKPB66B7/12

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP24-07-200615/2006
WUP31-08-201108/2011

Decyzje
DataTyp decyzji
10-03-2011Prawo wyłączne udzielone

Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych

Tytuł Producent Data modyfikacji
Aparatura do pomiaru emisji akustycznej NORDMANN INTERNATIONAL GmbH 4-02-2011
Maszyna wytrzymałościowa Zwick Z250 z wyposażeniem Zwick 26-04-2010
Mikroskop elektronowy skaningowy. LEO 14-12-2009
Spektrometr microTOF-Q. Brucker. 14-12-2009
Spektrometr. UG Elemental USA 14-12-2009
Grupy dyskusyjne