Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiUrządzenie do mocowania anteny
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Urządzenie do mocowania anteny

Urządzenie do mocowania anteny na stacji referencyjnej zawierające część główną, posiadającą układ do przykręcania anteny i dwie libelle rurkowe stanowiące układ krzyżowy oraz część pomocniczą zawierającą podstawę z elementami do poziomowania anteny, przy czym część główna jest przymocowana do podstawy z elementami do poziomowania anteny, które są przymocowane do konstrukcji osadzonej na stałe względem wybranych punktów na Ziemi, charakteryzujące się tym, że elementami do poziomowania anteny zamocowanej do układu do przykręcania anteny są zestawy (30) o zmienialnej długości przymocowane od dołu do podstawy (20), rozstawione co 120° na okręgu, którego środek leży na osi symetrii podstawy (20) i anteny, a układ do przykręcenia anteny, którym jest antenowy stojak (10), ma dwa przewężenia z otworami przelotowymi, których osie symetrii leżą w płaszczyźnie prostopadłej do pionowej osi anteny i krzyżują się w osi symetrii anteny i osi symetrii antenowego stojaka (10), przy czym w każdym z otworów są osadzone libelle (130, 150), których wskazania poprawności pionowego ustawienia anteny zależą od nastawionej długości każdego z zestawów (30) o zmienialnej długości.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 400224
Data zgłoszenia: 2012-08-03
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 216745
Klasyfikacja MKP:

H01Q3/00 H01Q1/12 G01C9/00

Data publikacji BUP: 2013-08-19
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaSIEJKA ZBIGNIEWKrakówPL
Zgłaszający/UprawnionyUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKrakówPL
PełnomocnikHudy Ludwik

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPH01Q3/008
MKPH01Q1/12
MKPG01C9/00

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-08-1917/2013
WUP2014-05-3005/2014

Urządzenie do mocowania anteny

Tytuł Producent Data modyfikacji
Komora do dezynfekcji materycy. GETINGE 14-12-2009
Mikroskop fluorescencyjny. LEICA INSTRUMENTS GmbH 14-12-2009
Sekwenator DNA. PE Applied Biosystems USA 14-12-2009
Spektrometr masowy z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej z analizatorem czasu przelotu do ablacji laserowej. Australia 14-12-2009
Urządzenia pomiarowe i transmisyjno - komutacyjne. Lanex Anritsu Interlab Promax Toshiba NAVIBE. 14-12-2009
Grupy dyskusyjne