Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiZwiązki, pochodne 12-fenylo-12H-chinoksa...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Związki, pochodne 12-fenylo-12H-chinoksalino-[2,3-b][1,4]-benzotiazyny oraz sposób ich wytwarzania

Wynalazek dotyczy związków, pochodzących 12-fenylo-12H-chinoksalino-[2,3-b][1,4]-benzotiazyny, o wzorze 1, w którym R1, R2 oznaczają razem lub niezależnie od siebie atom wodoru, chloru, bromu, grupę metylową, etylową, propylową, metoksylową lub etoksylową, R3 oznacza atom wodoru a także sposobu wytwarzania pochodnych 12-fenylo-12H-chinoksa-lino-[2,3-b][1,4]-benzotiazyny, o wzorze 1. Związki te stanowią sensybilizatory w parach fotoredoks ze związkami N-alkoksy-pirydyniowymi, trichlorometylo-1,3,5-triazynowymi lub difenylojodoniowymi i mają zastosowanie w procesie wolnorodnikowej, kationowej lub hybrydowej fotopolimeryzacji. Nadto związki te mogą być stosowane jako barwniki fluoryzujące, gdyż wykazują duże wydajności kwantowe fluorescencji.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 398084
Data zgłoszenia: 2012-02-13
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 217059
Klasyfikacja MKP:

C07D513/04

Data publikacji BUP: 2013-08-19
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaPODSIADŁY RADOSŁAWŁódźPL
TwórcaSOKOŁOWSKA JOLANTAŁódźPL
TwórcaKOLIŃSKA JOLANTAKonstantynów ŁódzkiPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódźPL
PełnomocnikKaczur-Kaczyńska Ewa

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC07D513/048

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-08-1917/2013

Decyzje
DataTyp decyzji
2013-11-05Prawo wyłączne udzielone

Związki, pochodne 12-fenylo-12H-chinoksalino-[2,3-b][1,4]-benzotiazyny oraz sposób ich wytwarzania

Tytuł Producent Data modyfikacji
Akcelerator wysokoenergetyczny. Varian Medical Systems. 14-12-2009
Frezarka CNC - centrum pionowe SMINIMLL Abplanalp Consulting 27-01-2011
Maszyna wytrzymałościowa MTS. MTS system GMBH. 14-12-2009
Tomograf komputerowy BrighSpeed 16 Elite GE Medical Systems 17-01-2013
Zestaw archiwizacji chorych. SIEMENS 14-12-2009
Grupy dyskusyjne