Money.plTechnologie dla biznesuSprzęt rehabilitacyjnyHolCARD 24W TELE Gamma System v.002 Centralna stacja odbiorcza
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
HolCARD 24W TELE Gamma System v.002 Centralna stacja odbiorcza  
cena: 22633,56 PLN (z VAT)
Zobacz więcej

HolCARD 24W TELE Gamma System v.002 Centralna stacja odbiorcza

Producent: ASPEL

logo produktu

HolCARD 24W TELE Gamma System v.002 Centralna stacja odbiorcza

HolCARD 24W TELE Gamma System v.001 jest centralną stacją odbiorczą pozwalającą na tworzenie sieci indywidualnego monitorowania pacjentów oraz na prowadzenie zdalnej diagnostyki kardiologicznej metodą holtera. System umożliwia odbiór zapisów EKG wysyłanych z cyfrowego rejestratora holterowskiego AsPEKT 702 TELE v.001 poprzez sieć telemedyczną AsCOMMTEL.

Zaletą produktu jest szybkie wykonanie podstawowych analiz EKG (ocenę arytmii i odcinka ST) oraz przeprowadzenie analiz zaawansowanych. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie analiz w zakresie oceny zmienność rytmu (HRV), odstępu QT oraz analizę pracy rozrusznika serca.
Regulamin świadczenia usług telemedycznych
 

Specyfikacja techniczna: 

 • Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
 • Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
 • Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
 • Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
 • Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
 • Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
 • Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST
 • Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
 • Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
 • Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
 • Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
 • Filtr migotania przedsionków
 • Generowanie raportów z badań w formacie PDF

Standardowe wyposażenie: 

 • Stanowisko Diagnostyki Medycznej (LCD 24", drukarka laserowa A4)
 • Oprogramowanie HolCARD 24W Gamma z kluczem zabezpieczającym USB
 • Oprogramowanie ASCOMMTEL v.001
 • Odbiornik sygnału podczerwieni IRDA

Opcjonalne wyposażenie: 

 • AsPEKT 702 TELE v.001

Gwarancja: 12 miesięcy*
* Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą