Money.plTechnologie dla biznesuSprzęt rehabilitacyjnyPlatforma USB Home Platoforma sensomotoryczna
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Platforma USB Home Platoforma sensomotoryczna  
cena: 1512,00 PLN (z VAT)
Zobacz więcej

Platforma USB Home Platoforma sensomotoryczna

Producent: TB

logo produktu

Platforma USB Home Platoforma sensomotoryczna

Platforma Sensometryczna znajduje szerokie zastosowanie w fizjoterapii, ortopedii, neurologii, korekcji wad postawy, terapii sportowej, treningu sportowym oraz w działaniach prewencyjnych. Stosuje się ją w celu poprawy reakcji psychomotorycznych oraz odczucia ruchu w przestrzeni, głównie w celu wyrobienia reakcji równoważnych, poprawy koordynacji ruchowej oraz polepszenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Przybór ten, ze względu na swoją specyficzną budowę – zastosowanie sferycznej podstawy – daje możliwość wychylenia wielopłaszczyznowego.

Wyniki poszczególnych badań zachowywane są w bazie danych. Ich analiza pozwala na kontrolę uzyskanych pomiarów, a także wyznaczenie długoterminowych statystyk terapii lub treningu.

Urządzenie podłączone jest do PC za pomocą USB. Atrakcyjność tego przyboru polega na możliwości bardzo szybkiej instalacji, a także na jego mobilności. Możemy ją zastosować w gabinecie, podczas wizyty u pacjenta. Zasada działania polega na aktywnej zmianie pozycji ciała i świadomym sterowaniu platformą oraz na reakcji na zaistniałe nowe bodźce.

Poprzez działanie bodźców zewnętrznych na aparat ruchu przygotowujemy pacjenta do pokonania większych obciążeń oraz szybszego wywołania reakcji równoważnych. Proprioreceptory przekazują odebrane sygnały do centralnego układu nerwowego powodując odpowiednie reakcje.
Przybór ten znajduje także swoje zastosowanie w działaniach prewencyjnych np.: profilaktyce upadków u osób starszych lub osób z zaburzeniami równowagi. Wymierne efekty oraz analizę uzyskanych wyników terapeutycznych lub celowego treningu otrzymać możemy podczas lub też po zakończeniu terapii.

Wynikiem celowego i regularnego treningu oraz wywoływania reakcji sensomotorycznych u pacjenta jest:

Poprawa funkcji systemu nerwowego:

 • Poprawa struktur poszczególnych nerwów i synaps,
 • Poprawa przepływu informacji drogami aferentnymi i eferentnymi
 • Szybsza aktywacja jednostek motorycznych. 

Poprawa koordynacji międzymięśniowej:

 • Poprawa synchronizacji
 • Podwyższenie frekwencji
 • Podwyższenie ilości możliwych skurczów

Poprawa koordynacji międzymięśniowej:

 • Agonistów
 • Antagonistów
 • Synergistów

Poprawa ochrony stawowej:

 • Poprawa segmentarna
 • Poprawa globalna poprzez kontrolę ruchu i postaw

Poprawa reakcji mięśniowych:

 • Wyrobienie nowych wzorców ruchowych
 • Redukcja niepoprawnych wzorców ruchowych